Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Osallistuva budjetointi 2019

PuuDno-2018-134

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointipalvelujen vuoden 2019 talousarviossa on hyvinvointilautakunnan vastuualueella 5.000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Tarkoituksena on, että ikäihmisten edustajat ja/tai toimijat yhdessä tekevät suunnitelman kustannusarvioineen tämän määrärahan käytöstä.

Suunnitelma menee vanhus- ja vammaisneuvoston kautta hyvinvointilautakunnan hyväksyttäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti osallistuvan budjetoinnin toimeenpanosta seuraavaa:

  • Eläkkeensaajat ry:n edustaja Pirkko Ihanamäki, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n edustaja Eeva-Liisa Luukkonen, vammaisten edustaja Sirkku Moisio, Puumalan Sotaveteraanit ry:n edustaja Helvi Valtonen, Puumalan seurakunnan edustaja Sonja Hämäläinen ja ESSOTEN vanhus- ja vammaispalvelujen edustaja Mari Granfelt muodostavat ydinryhmän, joka organisoi osallistuvan budjetoinnin määrärahan käyttösuunnitelman teon.
  • Vammaisten edustaja Sirkku Moisio on ryhmän koollekutsuja.
  • Esitys määrärahan käytöstä on oltava palvelujohtajalla viimeistään maanantaina 20.5.2019.