Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 LISÄPYKÄLÄ: Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n vetoomus (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry on lähettänyt kunnanhallitukselle seuraavan vetoomuksen:

"Eläkeläisjärjestöjen ennaltaehkäisevä työ lisää ja ylläpitää ikääntyneiden sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Lisäksi se on täydellistä täsmälääkettä yksinäisyyden torjuntaan.

Pelkästään Eläkkeensaajien Keskusliiton jäsenyhdistyksissä toimii monituhatpäinen vapaaehtoistyöntekijöiden ja vertaisohjaajien armeija eri liikunta- ja kulttuuripuolen ryhmien vetäjinä. Järjestökyselymme mukaan jäsenyhdistyksissämme tekee vapaaehtoistyötä lähes 12 000 henkilöä ja he käyttävät aikaa toimintaansa noin 712 000 tuntia vuodessa. Vastaavanlaista tärkeää työtä tehdään myös muiden eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä.

Kuntien ja järjestöjen järkevällä yhteistyöllä on mahdollista antaa monelle ihmiselle iloa elämään sekä parantaa olennaisesti heidän elämänlaatuaan. Järjestöillä ja niiden paikallisyhdistyksillä on toimintaorganisaatiot valmiina. Tarvitaan vain oikeanlaista tukea, väline- ja materiaaliapua ja ennen kaikkea halua aitoon yhteistyöhön.

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät henkisesti ja fyysisesti toimintakykyisinä ja sosiaalisesti aktiivisina. Heille tulee tarjota yhteiskunnallisia palveluja edulliseen hintaan niin joukkoliikenteen kuin kulttuuriin osallistumisen osalta. Toimintakyvyn osalta elintärkeät liikuntapalvelut tulee saada maksutta.

Kunnat ja kaupungit eivät pysty korvaamaan eläkeläisjärjestöjen paikallisyhdistyksissä toimivia useita kymmeniä tuhansia vapaaehtoisia vertaisohjaajia. He tekevät ensiarvoisen tärkeää työtä ikäihmisten henkisen ja fyysisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yksinäisyyden torjumiseksi.

Vetoamme, että antaisitte alueellanne toimivien eläkkeensaajayhdistysten tekemälle vapaaehtoistoiminnalle sille kuuluvan arvon ja edistäisitte niiden toimintaedellytyksiä taloudellisesti sekä tarjoamalla toiminnassa tarvittavat esteettömät tilat joustavasti ja maksutta tämän tärkeän kansalaistoiminnan käyttöön.

Lisäksi esitämme, että maan hallituksen hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi nostetun digitalisaation edistämiseksi tarjoaisitte ikääntyneille kuntalaisillenne tietotekniikkaopastusta ja varattaisitte tähän niin taloudellisia kuin henkilöresursseja. Yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset eivät yksin voi olla vastuussa verkkopalveluiden ja niissä tarvittavien välineiden opastamisessa.

Pyydämme, että aidosti mietitte niitä mahdollisuuksia, joilla voidaan tukea eläkkeensaajayhdistysten äärettömän tärkeää työtä alueellanne. Lisäksi toivomme, että tiedotatte näille yhdistyksille niistä toimenpiteistä, joihin aiotte näiden tekemiemme esitysten johdosta ryhtyä."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto toteaa vetoomukseen seuraavaa:

Puumalan kunnassa arvostetaan kaikkien eläkeläisyhdistysten toimintaa. Puumalan kunta on edistänyt niiden toimintaedellytyksiä tarjoamalla niille toimintatiloja korvauksetta.

Lisäksi eläkeläisille tarjotaan seuraavia palveluja:

  • he saavat käyttää kuntosalia maksutta
  • he pääsevät noin kerran kuukaudessa naapurikunnan uimahalliin vesijumppaan ja uimaan yhteiskyydillä vain 8 €:n hintaan
  • osa kansalaisopiston kursseista on eläkeläisille joko maksuttomia tai he saavat opetusta puoleen hintaan
  • ryhmien järjestäessä kulttuuriretkiä esim. teatteriin tai konserttiin, kunta kustantaa yhteiskuljetuksen
  • eläkeläisryhmillä on mahdollisuus hakea kunnalta sekä liikunta- että kulttuuripalvelujen kohdeavustuksia järjestämälleen liikunta- ja kulttuuritoiminnalle
  • kansalaisopisto on järjestänyt ja järjestää myös jatkossa eläkeläisille suunnattuja digi-kursseja, osan myös maksuttomasti tai puoleen hintaan
  • kunta on jakanut yli 70-vuotiaille liukuesteitä ilmaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.