Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia, postitse 13.3.2019.

Päätösehdotus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.