Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kirkonkylän estettömyyskatsaus

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kuntastategiassa 2018-2025 yhtenä tavoitteena on, että asuin- ja toimintaympäristöt ovat turvallisia, terveitä ja yhteisöllisiä. Yhtenä toimenpiteenä tämän tavoitteen saavuttamiseksi on, että toteutetaan turvallisuuskartoitus kaikkien liikenneväylien osalta. Yhtenä turvallisuuskartoituksen muotona on esteettömyyskatsaus kirkonkylän alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää esteettömyyskatsauksen ajankohdasta ja siihen osallistuvista tahoista.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että esiteettömyyskatsaus toteutetaan torstaina 9.5.2019 klo 10-13 seurakuntakoti-niemi -reitillä.

Esteettömyyskatsauksen johtaa tekninen johtaja Kimmo Hagman ja siihen osallistuvat eri ikäisiä ja erilaisia apuvälineitä käyttäviä kuntalaisia. Erilaisia pyörätuoleja käyttävät kutsuu paikalle Sirkku Moisio, rollaattoreita käyttävät kutsuu paikalle Mari Granfelt ja äitejä lastenvaunuineen/-rattaineen ja kävelevine pikkulapsineen kutsuu paikalle Sonja Hämäläinen.