Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 20.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Sosiaali- ja terveysministeriön Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen loppuraportti: Kärkihanke jakoi Voimaa Vanhuuteen -ohjelmassa tuotettuja vaikuttavia ikäihmisten terveysliikuntakäytäntöjä kuntien sovellettaviksi. Liikunta kohdentuu kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden 75+ hyväksi. Päämääränä oli, että kuntiin vakiintuu poikkisektorinen toimintatapa, jonka avulla ikäihmisten fyysistä aktiivisuutta edistäviä terveysliikuntakäytäntöjä voidaan ottaa käyttöön vanhusväestön tarpeen mukaisesti. Kunnista 2/3 toimii poikkisektorinen yhteistyöryhmä. Tavoitteena oli myös, että 60-80 % kunnista (110-130), jotka eivät vielä ole Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa, liittyvät kärkihankkeeseen. 109 kuntaa liittyi. Kuntatoimijoiden mielestä iäkkäiden toimintakyky ja yleinen hyvinvointi parani sekä osallisuus ja vertaistuki lisääntyivät.

2. Liikenneturvan tiedotteet: Terveydentilan vaikutukset ajamiseen huolettavat joka neljättä kuljettajaa. Turvatekniikasta helpostusta iäkkäiden ajamiseen - arvioi autosi Pirssipuntarilla.

3. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 22.1.2019: Proviisori Juha Hyyryläinen kertoi lääkehoidon arvioinnista ja Omatorilla toimivasta farmaseutin vastaanotosta. Omais- ja perhehoidon koordinaattori Sarianna Maaranen kertoi omais- ja perhehoidosta. Ohjaaja Päivi Meskanen kertoi vanhus- ja vammaispalvelujen organisaatiouudistuksesta.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.