Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Vanhustenviikko 2023

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli vuoden 2023 Vanhustenviikon toteutuksesta toukokuussa 2023 (25.05.2023 § 20) pitämässään kokouksessa. Kokouksessa tuotiin esille seuraavat näkökulmat:

  • päiväkodin ja koulun toivotaan osallistuvan laajemmin Vanhustenviikon toteutukseen,
  • aiempina vuosina järjestetyille Norppalaavu-retkille toivotaan jatkoa,
  • Senioritupa-toiminta osuu juuri Vanhustenviikolle, joten siihen toivottiin tavanomaista vahvempaa panostusta,
  • Vanhustenviikko huomioidaan myös seurakunnan, kirjaston ja kansalaisopiston toiminnassa.

Lisäksi Vanhustenviikolle ideoitiin mahdollista senioireiden muotinäytöstä ja entisaikojen elokuvaesitystä. Edellisten ohella todettiin, että Puumala on mukana Vie vanhus ulos -kampanjassa, joka alkaa jo reilusti ennen Vanhustenviikkoa.

Sekä päiväkodissa, yhtenäiskoulussa että nuoriso- ja vapaa-aikapalveluissa on suunniteltu tulevaa Vanhustenviikkoa. Suunnitellut toimenpiteet on kirjattu tämän pykälän oheismateriaaliin. Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee kokouksessaan tarkastella Vanhustenviikon toimintasuunnitelmaa ja täydentää sitä tarvittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto tarkastelee Vanhustenviikon 2023 toimintasuunnitelmaa ja täydentää sitä tarvittaessa.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui Vanhustenviikon 2023 toimintasuunnitelmaan ja täydensi sitä seurakunnan järjestämän ohjelman osalta sekä Norppalaavulle suuntautuvan luontoretken tarjoilujen osalta.