Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Seurana Oy valtakunnallisen vanhusseurapalvelun toimintaan tutustuminen

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Seurana Oy on vuonna 2017 perustettu valtakunnallinen vanhusseurapalvelu, joka tuo toiminnallaan kuntien vanhuspalveluihin sekä hyvinvointia että vaikuttavuutta. Oheismateriaalina on Seurana Oy:n PowerPoint-esitys. Seurana Oy esittelee toimintaansa Puumalan kunnan vanhus- ja vammaisneuvostolle kokouksessa 18.9.2023. Esitys tapahtuu etäyhteyden välityksellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto merkitsee Seurana Oy:n toimintaesittelyn tietoonsa saatetuksi ja tekee asian tiimoilta mahdollisen jatkoesityksen hyvinvointilautakunnalle.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto tutustui Seurana Oy:n toiminnan esittelyyn Seurana Oy:n toimitusjohtajan Mirka Saarisen toimesta. Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi, että asia viedään pilottihankkeen ideana hyvinvointilautakunnan käsittelyyn. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto valtuutti hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan selvittämään Seurana Oy:n vakuutusturvaa toiminnan osalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto valtuutti hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan selvittämään, onko Puumalan kunnalla mahdollisia testamenttilahjoituksia, joita olisi mahdollista käyttää Seurana Oy:n pilottihankkeeseen.