Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Kansainvälinen vammaisten päivä 2023 Puumalassa

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Kansainvälinen vammaistenpäivä on näkynyt aiemmin Puumalassa, joten perinnettä on syytä jatkaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2023 toteuttamisesta Puumalassa.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli Kansainvälisen vammaisten päivän toteutuksesta Puumalassa. Vanhus- ja vammaisneuvosto valtuutti hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan selvittämään mahdollista vaihtoehtoista ajankohtaa, jolloin Kansainvälistä vammaisten päivää voitaisiin viettää Puumalasa, sillä virallisena päivänä 3.12.2023 on jo paljon muuta suunniteltua ohjelmaa Puumalassa. Lisäksi hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja tarkentaa ohjelman Puumalan osalta.