Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Huoli hyvinvointialue Eloisan palveluista

Valmistelija

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Kuvaus

Osaan Puumalan vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenistä on oltu yhteydessä Eloisan palveluihin ja toimintoihin liittyvistä asioista. Vaikka moni Eloisan asia saa kiitosta, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille on viestitty myös huolta herättävistä seikoista. Näistä huoliasioista on koottu yhteenveto oheismateriaalina olevaan tiedostoon. Vanhus- ja vammaisneuvoston tulee keskustella näistä asioista ja päättää, lähetetäänkö ne tiedoksi Eloisalle.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anna-Mari Summanen, hyvinvointi- ja kulttuurijohtaja, anna-mari.summanen@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee Eloisan palveluihin ja toimintoihin liittyvistä huolestuttavista viesteistä, joita on viestitetty osalle vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä. Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, lähetetäänkö huoli-ilmaisuista koottu tiedosto tiedoksi Eloisalle.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskusteli Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalle laaditusta huoliviestistä ja totesi, että viestiä täydennetään henkilöstön kielikysymysten osalta. Vanhus- ja vammaisneuvosto valtuutti hyvinvointi- ja kulttuurijohtajan täydentämään viestin ja lähettämään sen täydennyksen jälkeen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalle tiedoksi.