Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetetty sähköisesti 13.4.2018.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.