Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 18.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Aloite influenssarokotteiden antamisesta myös muualla kuin hyvinvointiasemalla

PuuDno-2018-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa 3.4.2018 tuli esille ehdotus, että influenssarokotuksia voitaisiin antaa myös muualla kuin hyvinvointiasemalla, koska joillekin vanhuksille ja vammaisille matka hyvinvointiasemalle on liian pitkä. Mahdollisiksi muiksi influenssarokotusten antopaikoiksi esitettiin mm. kirjastoa ja Kylätupaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää tehdä ESSOTE:lle seuraavan aloitteen:

Influenssarokotuksia annetaan ESSOTE:n henkilöstön toimesta Puumalan kunnan alueella Puumalan hyvinvointiaseman lisäksi Puumalan kunnantalolla ja Kylätuvalla, jotka ovat vanhuksille ja vammaisille helpommin saavutettavissa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ESSOTE