Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Vanhustyön keskusliiton Vahvikelinja 050 328 8588

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtakunnallinen Vahvikelinja sai alkunsa koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta. Tällöin yli 70-vuotiaita kehotettiin välttämään lähikontakteja ja ikääntyneille suunnatut kerho- ja päivätoiminnat suljettiin. Tarve säännölliselle, päivää rytmittävälle tekemiselle ja keskusteluseuralle oli kuitenkin suuri. Tähän tarpeeseen haluttiin vastata kehittämällä sellainen palvelumuoto, johon ei kuulu fyysinen kohtaaminen mutta joka silti tarjoaa mielekästä tekemistä etenkin ikääntyneille, jotka eivät käytä internettiä.

Vahvikelinja on suunnattu kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät käytä internettiä. Soittajien kanssa ratkotaan yhdessä aivopähkinöitä, visaillaan tai muistellaan mukavia ja keskustellaan. Mahdollisuus myös monipuoliseen puhelinjumppaan sekä arjen liikkumisen aktivointivinkkeihin. Puheluissa hyödynnetään vahvike.fi-sivuston runsasta aineistopankkia. Tehtävissä riittää valinnanvaraa helpoista tehtävistä haastaviin tehtäviin.

Vanhustyön keskusliitto on valtakunnallisesti toimiva ja luotettava yli 70 vuotta toiminnassa ollut vanhustyön järjestö, joka tekee tavoitteellisesti työtä ikääntyneiden hyväksi. Vahvikelinjan numeroon voi siis soittaa turvallisesti.

Vahvikelinjan numero on 050 328 8588. Sinne voi soittaa maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja sunnuntaisin klo 13-15.

Numeroon vastaavat kouluteut vapaaehtoiset. Vahvikelinjan numero kuuluu tavallisten operaattoreiden puhepaketteihin eikä soittamisesta koidu puhelumaksun lisäksi ylimääräisiä kuluja.

Vahvikelinjaan voi ikääntyneen puolesta ja hänen luvallaan jättää myös soittopyynnön, niin hänelle soitetaan seuraavan päivystyksen aikana.

Lisätietoja: Outi Hellsten puh. 050 514 5711, outi.hellsten@vtkl.fi tai https://vtkl.fi/toiminta/vahvikelinja, josta löytyy mm. tulostettavaa materiaalia jaettavaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Vahvikelinjan tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että sen jäsenet levittävät tietoa Vahvikelinjasta omien yhteisöjensä kautta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.