Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025

PuuDno-2021-17

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto on hyväksynyt toimintasuunnitelmansa vuosille 2020-2025.

Suunnitelma sisältää

  • Vanhus- ja vammaisneuvostoa ohjaavat strategiat ja ohjelmat
  • Vanhus- ja vammaisneuvoston painopisteet 2020-2025
  • Vanhus- ja vammaisneuvoston tavoitteet/toimenpiteet 2020-2025

 

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2025 on liitteenä.

 

Päätösehdotus

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä toimintasuunnitelman 2020-2025 tietoonsa saatetuksi.

Vanhus- ja vammaisneuvosto päivittää suunnitelman, kun kunta on päivittänyt kuntastrategian vuoden 2022 aikana.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.