Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Liikenneluotsitoiminnan pilottikokeilut

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Liikenneturva on aloittanut liikenneluotsitoiminnan pilottikokeilut, joiden tavoitteena on edistää 65 vuotta täyttäneiden liikenneturvallisuutta vertaistoiminnalla. Liikenneluotseiksi voi ilmoittautua esim. eläkeläisjärjestöjen jäsenet, vapaaehtoiset sekä muulla tavalla yhteisössään aktiiviset henkilöt. Liikenneluotsit nostavat esille liikenneturvallisuusaiheisia teemoja yhteisössään yhden vuoden aikana. He valitsevat teemansa laajuuden ja ajankohdan itse. Yksinkertaisimmillaan toiminta voi olla esim. heijaistimen käytöstä muistuttaminen syksyllä.

Liikenneluotsiksi voi ilmoittautua yksin tai muutaman hengen ryhmässä Etelä-Savon Mikkelin toimipisteeseen (Vuorikatu 5 A, 50100 MIKKELI, Yhteyspäällikkö Eini Karvonen,
puh. 020 7282 395, eini.karvonen@liikenneturva.fi. Kannattaa soittaa ja varata aika toimistolla asioimista varten).

Liikenneluotseille järjestetään aloitustilaisuus ja mahdollinen välitapaaminen sekä lähetetään neljä teemakirjettä vuoden aikana. Aloitustilaisuus kestää n. 2 tuntia ja sen aiheina ovat turvallinen liikkuminen liikenteessä jalan, pyörällä ja autolla sekä liikenneluotsina toimiminen omassa yhteisössä. Teemakirje sisältää ajankohtaista tietoa yksittäisestä teemasta, esim. suojatieturvallisuudesta. Kirjeessä on myös vinkkejä teeman käsittelyyn vertaisten kanssa, esim. videon katsominen yhdessä tai tietovisa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee liikenneluotsitoiminnasta Puumalassa.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvsto päätti, että Sirkku Moisio ilmoittautuu liikenneluotsiksi. Vanhus- ja vammaisneuvosto suunnittelee keväällä 2019 alkusyksystä 2019 järjestettävää ikäihmisille suunnattua tilaisuutta liikenneturvallisuusasioista.