Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Esityslista on lähetetty sähköisesti ja niille, joilla ei ole sähköpostia, postitse 8.11.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.