Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Väliarviointi suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021

PuuDno-2019-169

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 39 hyväksynyt Puumalan kunnan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021.

Suunnitelma on ollut voimassa nyt vajaan vuoden ja suunnitelman toteutumisesta tulee tehdä väliarviointi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää, että Puumalan kunnan suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021 tehdään väliarviointi seuraavasti:

Palvelujohtaja kutsuu arviointipalaveriin vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, kansalaisopiston rehtorin, vapaa-aikasihteerin, markkinointipäällikön ja teknisen johtajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää väliarvioinnin ajankohdaksi joko ma 25.11.2019 tai ti 26.11.2019.

Tiedoksi

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet, kansalaisopiston rehtori, vapaa-aikasihteeri, markkinointipäällikkkö ja tekninen johtaja