Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Muut asiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan muutos 1.12.2019

2. Osallistuvan budetoinnin 2019 tilanne

3. Liikenneturvallisuuden teemapäivä 1.10.2019

4. Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2019 esiintyjä

5. Vanhusneuvostopäivä 7.11.2019

6. Vammaispoliittisen ohjelman tekemisen tilanne

7. Kommentteja vanhustenviikosta 6.-13.10.2019

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee em. asioista.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi em. asioista seuraavaa:

1. Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskennan muutos 1.12.2019: Palkanlaskentaan liittyvät asiat hoidetaan 1.12.2019 lukien Essoten vammaispalvelussa.

2. Osallistuvan budetoinnin 2019 tilanne: Kaikkien toteutettujen toimintojen osalta ei ole laskuja vielä tullut. Jos rahaa jää käyttämättä, käytetään ne palvelukeskuksen ja Peippolan viihtyisyyden lisäämiseksi.

3. Liikenneturvallisuuden teemapäivä 1.10.2019: Teemapäivä oli hyvä ja osallistujia 16.

4. Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2019 esiintyjä: Tupu Valjakan lisäksi Anne Julin kysyy esiintyjäksi Jorma Kestiä.

5. Vanhusneuvostopäivä 7.11.2019: Vanhusneuvostopäivä aloitetaan klo 9.30 aamukahvien merkeissä kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Lounaalla käydään ravintola Hovissa.

6. Vammaispoliittisen ohjelman tekemisen tilanne: Ensimmäisessä työpajassa 25.9.2019 kartoitettiin, mikä toimii hyvin ja mitä pitäisi kehittää. Toisessa työpajassa 17.10.2019 edetään edellisen pajan tuottaman tiedon pohjalta kohti toimenpide-ehdotuksia. Puumalan edustajana työpajoissa on Sirkku Moisio. 17.10.2019 työpajaan on kutsuttu myös kunnan edustajaa, joka on vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen. Tarvittaessa pidetään kolmas työpaja, jonka jälkeen koostetaan vammaispoliittisen ohjelman 1. versio. Essoten vanhus- ja vammaisneuvosto kommentoi 1. versiota 13.11.2019, jonka jälkeen on sähköisellä alustalla avoin kommentointi kaikille Essoten alueen asukkaille n. 3 viikkoa.

7. Kommentteja vanhustenviikosta 6.-13.10.2019: Kaikkia tapahtumia ei voitu toteuttaa, koska kunnalla ei ollut enää musiikin opettajaa. Syyslauluja-konsertit olivat hyvät. Hyvinvointimessut toteutuivat hyvin, yli 100 kävijää. Päiväkodin laulu-leikkihetkiin ei osallistunut ketään. Palvelukeskuksen asukkaiden ulkoilutuksesta olisi pitänyt tiedottaa paremmin.

 

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että seuraava kokous on ti 10.12.2019 klo 13.00.