Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Lausunto Essote:n sote- ja henkilökuljetuksista

PuuDno-2019-72

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 6.6.2019 § 127 päättänyt, että sote- ja henkilökuljetukset järjestetään Sansia Oy:n palveluna 1.1.2020 alkaen.

Sansia Oy:n kokonaispalvelu pitää sisällään toiminnan suunnittelun, operatiivisen toiminnan (välityskeskus, tilaus- ja välitystietojärjestelmän sekä asiakasohjeistuksen), hankinnan (autokilpailutukset, -sopimukset ja niiden hallinta), autoilijatilitykset ja kuljetusten reklamaatioiden käsittelyn.

Sansia Oy:n kokonaispalvelun etuna on ohjaava ja valvova rooli, jonka tarkoituksena on:

 • valvoa, että kuljetukset jaetaan hankintasopimuksen mukaisesti, jolloin kustannustaso pysyy maltillisena
 • huolehtia, että asiakkaan kuljetukseen löytyy aina lähin, edullisin ja kapasiteetiltaan sopiva auto
 • valvoa, että sopimusliikennöitsijät toimivat ja laskuttavat sopimuksen mukaisesti
 • valvoa loppuasiakkaan kuljetuspalveluoikeuden käyttämistä (matkustusalue, matkamäärät, sote-matkat tarkoitettu vain asiointiin ja virkistäytymiseen, ei Kela-matkoja)
 • neuvoa ja ohjata loppuasiakasta kuljetuspalveluoikeuteen liittyen (vähentää asiakaspuheluita kuntayhtymän suuntaan)
 • yhtenäistää henkilöliikennepalveluiden toimintatapoja, jolloin mm. sote-kuljetusasiakkaat saavat tasalaatuista ja tasa-arvoista palvelua koko kuntayhtymän alueella
 • hyödyntää matkojen yhdistelymahdollisuuksia entistä laajemmin.

 

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksen päätöksen liitteenä on palvelusopimus vammaispalvelu-, sosiaalihuolto- ja kehitysvammalain mukaisista kuljetuksista sekä kehitysvammaisten ja ikäihmisten päivä- ja työtoimintakuljetuksista sekä palvelusopimukseen liittyvä palvelukuvaus.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää antaa lausuntonsa Essote:n sote- ja henkilökuljetuksista.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin  koskien Essoten sote- ja henkilökuljetuksia:

 • Kuljetusten valmistelussa ei ole kuultu käyttäjiä.
 • Nykyisin voimassa olevan käytännön mukaan kehitysvammaisten työtoiminnan ja vanhusten päivätoiminnan kuljetukset ovat olleet palvelupaketeissa. Kuinka nämä on ajateltu hoitaa jatkossa?
 • Maaseudulla asuvien asiakkaiden kuljetukset ovat aivan eri asia kuin kaupungeissa asuvien. Kun vammainen tai vanhus tulee haja-asutusalueelta kirkonkylälle asioimaan, hän hoitaa samalla matkalla pankki-, apteekki-, kauppa-, kirjasto- yms. asiat. 1.1.2020 voimaan tulevan ohjeistuksen mukaan tästä asiointikokonaisuudesta tulee 5 matkaa, joista jokaisesta asiakas maksaa omavastuuosuuden. Pienituloisille vanhuksille ja vammaisille tällä on todella suuri taloudellinen vaikutus.
 • Eikö enää ole nykyistä asiointimatkaa, jossa käytössä on sama taksi paluu- ja menomatkalla, kun asioinnin kesto on enintään 30 minuuttia?
 • Noin 5 minuutin pysähdys pankkiautomaatilla on monelle vanhukselle ja vammaiselle aivan liian lyhyt aika hoitaa nostonsa. Voisiko pysähdysaika olla hieman suurempi?
 • Sisltäyykö kuljetuspalveluun asiakkaan avustaminen kaupassa?
 • Voiko kuljetusyrittäjä toimija asiakkaan saattajana?
 • Joillakin vammaisilla on oikeus tuttutaksiin. Onko 1.1.2020 voimaan tulevassa järjestelmässä myös mahdollisuus tähän? KELAllahan tämä mahdollisuus on!
 • Voisiko uudet kuljetuspalveluohjeet olla hieman tarkempia, ettei niiden tulkinnassa tulisi ongelmia?

Tiedoksi

Essote