Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 14.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Kunnan palkkiosääntö 1.1.2020 lukien

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on hyväksynyt kunnan palkkiosäännön 1.1.2020 lukien. Uuden palkkiosäännön mukaan myös vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 30 €/kokous ja puheenjohtajalle kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä kunnan palkkiosäännön 1.1.2020 lukien tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.