Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Hyvinvointilautakunnan päätös 24.1.2022 § 4: Hyvinvointilautakunta päätti, että vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Eeva-Liisa Luukkosella on vanhus- ja vammaisneuvoston edustajana läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvointilautakunnan kokouksissa ajalla 1.1.2022-31.7.2025 silloin, kun hyvinvointilautakunnassa käsitellään vanhuksia ja/tai vammaisia koskevia asioita.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. asian tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.