Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Aloite vanhusneuvostolle: Striimatut Jumalanpalvelukset

PuuDno-2022-22

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan palvelukeskuksen henkilökunta on asukkaiden puolesta toimittanut vanhus- ja vammaisneuvostolle seuraavan aloitteen striimatuista Jumalanpalveluksista:

"Koronaepidemia alkaessa Puumalan seurakunta järjesti Jumalanpalveluksia striimattuina. Puumalan Palvelukeskuksen asukkaat nauttivat, kun pääsivät osallistumaan näihin Puumalan kirkosta tuleviin suoratoistettuihin Jumalanpalveluksiin tv:n välityksellä. Ne toivat odotetun sunnuntai tervehdyksen kotikirkosta. Kuva ja ääni kotikirkosta toi osallisuuden tunteen kotiseurakunnan toimintaan.

Isosta televisiosta katsottuna Jumalanpalvelukset tuntuivat juhlalta ja lisäsi yhteisöllisyyden tunnetta, kun ollaan ”kirkossa”. Pelkkä keskusradion välityksellä tuleva Jumalanpalvelus ei vastaa tätä, etenkin kuulon heikentyessä. (Mäntykodissa ei ole keskusradiota, jonka välityksellä kuulisi jumalanpalveluksen Puumalan kirkosta. Talvella asukkaat eivät mielellään lähde Palvelukeskukseen).

Nyt kun striimatut lähetykset loppuivat, niin osa asukkaista kokee jäävänsä ulkopuoliseksi kotiseurakunnasta. Muutamille asukkaille oli todella suuri pettymys, kun esim. vainajien muistohartauden lähetystä ei tullut. He odottivat sitä.

Striimatut Jumalanpalvelukset palvelisivat seurakuntalaisia, joilla on haastetta osallistua kirkossa Jumalanpalveluksiin ja toisivat kirkollisverolle hyvää vastinetta. Lähetykset voivat olla monelle ainut yhteys seurakuntaan ja tuoda yhteisöllisyyttä ja osallisuutta seurakunnan toimintaan.

Toivomme Puumalan seurakunnalta striimattuja Jumalanpalveluksia."

Palvelujohtaja on ollut asian johdosta yhteydessä Puumalan seurakunnan va. kirkkoherraan.

Hän kertoi, että Jumalanpalvelusten suoratoistossa on ennen kaikkea ongelmana se, että ei ole tekijöitä. Jumalanpalvelusten suoratoiston edistämiseksi tarvitaan siis lisää suoratoiston toteuttajia. Lisäksi tarvitaan ehkä kokonaan uusi ohjelma ja uutta kalustoa, koska nykyohjelmalla ja kalustolla suoratoiston toteuttaminen on ollut hankalaa ja epävarmaa. Palvelujohtaja va. kirkkoherra keskustelevat asiasta keskiviikkona 9.2.2022.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee Jumalanpalvelusten suoratoistopalvelun edistämisestä.

 

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto totesi Jumalanpalvelusten suoratoistoista seuraavaa:

  • Erityisien kirkkopyhien Jumalanpalvelukset suoratoistettaisi. Jos jonakin kuukautena ei ole erityistä kirkkopyhää, silloin suoratoistettaisi yksi Jumalanpalvelus kuukaudessa.
  • Kunta voisi neuvotella seurakunnan kanssa, että laitteet ja ohjelma olisi siirrettävä ja ne hankittaisiin yhteisesti. Tällöin niitä voisi käyttää Jumalanpalvelusten suoratoiston lisäksi erilaisisten kulttuuritapahtumien, kansalaisopiston luentojen ja tapahtumien sekä varhaiskasvatuksen ja koulun järjestämien tapahtumien suoratoistoissa.

 

Tiedoksi

Puumalan seurakunta