Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen webinaari 3.12.2020: Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtion ravitsemusneuvottelukunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Ikäruoka 2.0 -hanke järjestävät torstaina 3.12.2020 klo 12.00-16.00 webinaarin Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä. Webinaarin voi katsoa suoraan edellä mainittuna ajankohtana tai sen voi katsoa tallenteena 14 vuorokauden ajan tilaisuuden jälkeen.

Webinaarin tavoitteet:

 • edistää ennaltaehkäisevästi kotona asuvien ikääntyneiden hyvää ravitsemusta, terveyttä ja hyvinvointia
 • tukea ikääntyneiden kotona asuvien hyvää syömistä helposti saavutettavilla, monipuolisilla palveluilla
 • lisätä ymmärrystä ikääntyneiden ravitsemustarpeista ja edistää yhteistyötä toimijoiden kesken
 • tehdä tunnetuksi ja viedä käytäntöön uusi Vireyttä seniorivuosiin - ikääntyneiden ruokasuositus.

 

Webinaarin kohderyhmänä ovat

 • toimijat, jotka vastaavat kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ikääntyneiden palveluista
 • ikääntyneiden palveluissa toimiva henkilöstö
 • hoiva- ja kotipalvelualan yrittäjät
 • julkiset ja yksityiset ruokapalvelut
 • kuntien vanhusneuvostot
 • kunta- ja aluetason ravitsemusasiantuntijat ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmät ja koordinaattorit
 • kuntapäättäjät
 • kotona asuvat ikääntyneet henkilöt, jotka eivät ole vanhuspalvelujen piirissä

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää webinaariin osallistumisesta.

 

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Hyvä ruoka ja ravitsemus ikääntyessä -webinaari esitetään tallenteena yhtenäiskoulun auditoriossa joko tiistaina 8.12., keskiviikkona 9.12., tiistaina 15.12. tai keskiviikkona 16.12. klo 15-19. Palvelujohtaja sopii päivämäärän yhtenäiskoulun kanssa.