Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 23.09.2020, § 31

Kansainvälistä vammaisten vuosikymmentä vietettiin 1983-1992. Tämän vuosikymmenen päättyessä vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti 3:nnen joulukuuta kansainväliseksi vammaisten päiväksi. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa joulukuussa 2006. Sopimus astui voimaan 3.5.2008, kun yli 20 maata oli ratifioinut sen. Sopimuksessa vahvistetaan jo ennestään vammaisille kuuluvia ihmisoikeuksia, kuten liikkumisvapautta sekä oikeutta laadukkaaseen elämään, koulutukseen ja työssäkäyntiin.

Maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Nykyisin vain noin 45 maassa on erityisesti vammaisia henkilöitä koskevaa lainsäädäntöä. Yleissopimus velvoittaa jäsenvaltiot takaamaan myös vammaisille henkilöille kaikki ne oikeudet, jotka on aiemmissa ihmisoikeussopimuksissa vahvistettu kaikille ihmisille kuuluviksi. Keskeisin ajatus sopimuksessa on syrjinnän kieltäminen ja tasapuolisen kohtelun takaaminen kaikilla elämänalueilla.

Päätösehdotus

Esittelijä: Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2020 toteuttamisesta.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2020 toteutetaan seuraavasti:

  • Päivästä tehdään artikkeli kunnan kotisivuille.
  • Puumala-lehdelle esitetään, että se tekee jutun päivästä.
  • Järjestetään suoratoistolla konsertti Sinituvalle klo 13.
  • Seurakunta suunnittelee Ystäväpirttiin vierailijaksi joko vammaisen henkilön tai vammaisten edustajan.
  • Esitetään, että Yhtenäiskoulu huomioisi päivän.
  • Sosiaaliseen mediaan suunnitellaan joku tempaus.

 

Palvelujohtaja vastaa päivän tarkemmasta suunnittelusta.

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto, 11.11.2020, § 38

Palvelujohtaja on sopinut Sinituvan konsertin toteuttamisesta suoratoistolla Emmajulian kanssa 3.12.2020 klo 13. Konsertissa on sekä joululauluja että muita lauluja. Lisäksi palvelujohtaja on esittänyt yhtenäiskoululle, että se huomioisi päivän. Artikkelia kunnan nettisivuille ei ole vielä tehty, Puumala-lehdelle ei ole vielä esitetty jutun tekemistä eikä tempausta sosiaaliseen mediaan vielä suunniteltu.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä Kansainvälisen vammaisten päivän 3.12.2020 tapahtumat tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että suoratoistolla toteutettava konsertti esitetään Sinituvan lisäksi myös palvelukeskuksessa. Puumala-lehdessä myös ilmoitetaan seuraamislinkki, jotta myös kotona asuvat voivat seurata konserttia kotoa käsin.