Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 11.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

1. Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry:n uutiskirje 6/2020: Vallin Etsivän vanhustyön verkostokeskus toteuttaa rakenteellista muutosta iäkkäiden oikea-aikaiseksi auttamiseksi ja monitoimijaisen yhteistyön tehostamiseksi, Oulun seudun Mäntykoti ry:n Kotiväki-hankkeessa työskennellään kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden ikäihmisten parissa, Elämänote-ohjelman osallisuustutkimuksen tuloksia osa 1/2 julkaistu, Välittämisen päivä perjantaina 27.11.2020, Sukupolvien välistä tutustumista ja tarinointia etänä.

2. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vanhus- ja vammaisneuvoston pöytäkirja 22.9.2020: Vetovoimainen kotihoito - tehdään arki yhdessä -hanke, ESSOTEn alueen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO, Etelä-Savon alueen Ikäohjelman valmistelu, Iäkkäiden henkilöiden palvelun kokonaisuuden uudistamisen eteneminen, Puumalan Pistohiekan rakentamisen esteettömyys.

3. Kuntaliiton yleiskirje 8/2020 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista muutokset 1.10.2020 alkaen: Henkilöstön vähimmäismitoitus ja sen laskeminen, välittömän asiakastyön ja välillisen työn määrittely, RAI-arviontivälineistö yhtenäiseksi kansalliseksi arviointivälineeksi. (Oheismateriaali)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto päättää merkitä em. ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.