Vanhus- ja vammaisneuvosto, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kunnan kotisivuilla olevien vanhus- ja vammaisneuvoston tekstien päivitys

Valmistelija

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnan kotisivuilla on vanhus- ja vammaisneuvostosta hyvin vähän tietoa. Hallinto ja Yhteystiedot -kohdan alla kohdassa Päätöksenteko löytyy seuraavat asiat:

Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylänä erityisesti ikääntynyttä väestöä, veteraaneja ja vammaisia henkilöitä koskevissa asioissa. Neuvostossa on kahdeksan jäsentä:

 • Laura Pitkonen pj.
 • Anne Julin siht.
 • Eeva-Liisa Luukkonen
 • Helvi Valtonen
 • Liisa-Leena Vidman
 • Pirkko Ihanamäki
 • Sonja Hämäläinen
 • Sirkku Moisio
 • Anneli Lustberg

 

Lisäksi Hallinto ja Yhteystiedot -kohdan alla kohdassa Pöytäkirjat ja kuulutukset löytyy vanhus- ja vammaisneuvoston kokouspöytäkirjat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Vanhus- ja vammaisneuvosto keskustelee toimintansa esittelystä kunnan kotisivuilla.

Päätös

Vanhus- ja vammaisneuvosto päätti esittää kunnalle, että kunnan kotisivujen etusivun yläpalkkiin lisätään valikko "Ikäihmiset ja vammaiset".

Lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto päätti, että valikon sisältönä on

 • linkki Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen sivuille,
 • vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten nimet yhteystietoineen,
 • tietoa vanhus- ja vammaisneuvoston toiminnasta,
 • vanhus- ja vammaisneuvoston päätökset selkokielellä sekä
 • vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteystiedot.