Valtuusto, kokous 4.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 6.4.2022 ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jere Puttonen ja Jaakko Kuntonen.