Valtuusto, kokous 4.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 29.3.2022 ja Puumala-lehdessä 30.3.2022.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla 29.3.2022.

Puumalan kunnanvaltuuston kokous järjestetään maanantaina 4.4.2022 klo 18.00. Valtuuston jäsenet ja muut läsnäoloon oikeutetut voivat osallistua kokoukseen kunnantalon valtuustosalissa tai etäyhteydellä.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että paikalla oli 17 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen, tilalla varavaltuutettu Juha-Matti Matinen. Valtuutettu Olli Luukkonen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen, tilalla varavaltuutettu Jere Puttonen.

Tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallintoasiantuntija Mervi Kelloniitty.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.