Valtuusto, kokous 4.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Keskustan valtuustoryhmän aloite: Vain kotimaisista raaka-aineista valmistetun ruuan tarjoaminen Puumalan kunnan järjestämissä tilaisuuksissa (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Esa Karjalainen antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle liitteenä olevan kirjallisen aloitteen.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.