Valtuusto, kokous 4.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Valtuustoryhmien kokoonpanot 2021 - 2025

PuuDno-2021-189

Kuvaus

Kunnanhallitus, § 169, 20.09.2021

Hallintosäännön 49 §:ssä valtuustoryhmän muodostamisesta, ryhmään liittymisestä sekä siitä eroamisesta tai erottamisesta seuraavaa:
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimeämisestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalle valtuustoryhmän liittymisestä ja siitä eroamisesta. Liittymisilmoituksessa on oltava asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen.

Puumalan kunnan valtuustoryhmien ilmoitukset ryhmistä ja niiden toimihenkilöistä on seuraava:

Puumalan Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Pitkonen Laura, puheenjohtaja
Montonen Keijo, varapuheenjohtaja
Viialainen Matti
Penttinen Laura
Lempiäinen Elisa

Keskustan valtuustoryhmä
Karjalainen Esa, puheenjohtaja
Korhonen Minna
Kautonen Harri
Tella Airi
Hämäläinen Mika
Pasanen Unto
Kyhyräinen Paavo
Luukkonen Olli
Granfelt Mari

Puumalan Kokoomus
Koivula Vesa, puheenjohtaja
Kuntonen Jaakko

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Kietäväinen Olavi, puheenjohtaja
Valkiainen Pirjo, varajäsen
Hannula Kaija, varajäsen

Puumalan Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kotsalainen Lauri, puheenjohtaja
Laine Martti

 

Ehdotus
Esittelijä: Niina Kuuva, kunnanjohtaja

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 49 §.n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
 

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi hallintosäännön 49 §:n mukaiset ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.