Valtuusto, kokous 30.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kunnanhallituksen ja valtuuston kokousaikataulut syksyllä 2019

PuuDno-2017-253

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanhallitukselle ja -valtuustolle on valmisteltu yhdessä puheenjohtajien kanssa kokousaikataulu syyskaudelle 2019.

Aikatauluehdotus on seuraava:

Kunnanhallituksen kokoukset pidetään seuraavasti klo 16.00 alkaen, mikäli ei toisin sovita

 • 12.8.
 • 16.9.
 • 7.10.
 • 4.11.
 • 9.12.

 

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään seuraavasti klo 18.00 alkaen, mikäli ei toisin sovita

 • 30.9. (ml. budjettiseminaari)
 • 11.11.
 • 16.12.

Aikatauluihin voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia.

Kunnanhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kuntalain 94 §:ssä valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai
vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muutoksista ja poikkeavista kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse ko. toimielimen jäsenille niin pian kuin mahdollista.

Hallintosäännön 88 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää kokoontua syyskaudella 2019 seuraavasti ellei kunnanhallituksen puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta ja järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

 • 12.8.
 • 16.9.
 • 7.10.
 • 4.11.
 • 9.12.

Kokoukset aloitetaan klo 16.00, ellei toisin sovita.

Lisäksi kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset syyskaudella 2019 seuraavasti ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

 • 30.9. (ml. budjettiseminaari)
 • 11.11.
 • 16.12.

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää pitää valtuuston kokoukset syyskaudella 2019 seuraavasti ellei valtuuston puheenjohtaja katso tarpeelliseksi siirtää tai perua kokousta tai järjestää kokousta myös muuna ajankohtana:

 • 30.9. (ml. budjettiseminaari)
 • 11.11.
 • 16.12.

Kokoukset aloitetaan klo 18.00, ellei toisin sovita.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.