Valtuusto, kokous 29.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 31.8.2022 ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valitttiin Airi Tella ja Laura Penttinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.