Valtuusto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa torstaina 2.5.2019 ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä perjantaina 3.5.2019 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Laura Penttinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.