Valtuusto, kokous 29.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on jukaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 18.4.2019 ja Puumala-lehdessä 25.4.2019.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 18.4.2019.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että Keijo Montonen ja Pentti Lautala olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Pirkko Ihanamäki ja Tiina Lipo-Lempiäinen.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.