Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 30.9.2020 ja se on nähtävänä asiointipisteessä torstaina 1.10.2020 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Heikki Hupli.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.