Valtuusto, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 22.9.2020 ja Puumala-lehdessä 23.9.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 22.9.2020.

Valtuuston kokousta voi seurata myös sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuuston II vpj. Martti Laine ja valtuutettu Elisa Lempiäinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen. Heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Tiina Lipo-Lempiäinen ja Pirkko Ihanamäki.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja kaksi varavaltuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.