Valtuusto, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 29.4.2020 ja se on nähtävänä kunnan asiointipisteessä torstaina 30.4.2020 sekä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Luukkonen ja Heikki Hupli.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.