Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.

Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 18.9.2018 ja Puumala-lehdessä 20.9.2018.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille, joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä postitse 18.9.2018.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Olli Luukkonen oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Allan Mäkelä.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 20 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu.

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.