Valtuusto, kokous 24.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Etelä-Savon käräjäoikeus on antanut 7.9.2018 ratkaisun Puumalan kunnan ja Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy:n välisessä riita-asiassa. Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomio on lähetetty valtuutetuille sähköpostilla 11.9.2018.

Käräjäoikeuden ratkaisu on se, että Puumalan kunta on velvollinen suorittamaan Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmiljöö Oy:lle urakkasaatavia 10 541,50 euroa viivästyskorkoineen laskun eräpäivästä 8.8.2016 lukien. Lisäksi käräjäoikeuden päätöksen mukaan Puumalan kunta on velvollinen suorittamaan Arkkitehtisuunnittelu Rakennusmijöö Oy:lle oikeudenkäyntikuluina 20 048,08 euroa (alv 0 %) viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tuomion antamisesta. 

Käräjäoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta hovioikeudelta. Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää.

Kunnanhallitus päätti 17.9.2018 § 119, ettei kunta valita käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

 

 

 

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä käräjäoikeuden päätöksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.