Valtuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Väliarviointi Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvontisuunnitelmasta 2018-2021

PuuDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 § 38 hyväksynyt Puumalan kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2018- 2021.

Suunnitelman mukaan tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan, arvioidaan ja täsmennetään vuosittain, josta raportoidaan hyvinvointilautakunnalle, kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Arvioinnin suorittaa Orvokki-ryhmä.

Orvokki-ryhmä on laatinut liitteenä olevan arvioinnin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Hyvinvointilautakunta päättää merkitä väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

Lisäksi hyvinvointilautakunta päättää tehdä kunnanhallitukselle seuraavan ehdotuksen:

Kunnanhallitus päättää merkitä väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi ja tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi ja tekee valtuustolle seuraavan ehdotuksen:

Valtuusto päättää merkitä väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä väliarvioinnin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.