Valtuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 4.3.2020 ja se on nähtävänä asiointipisteessä torstaina 5.3.2020 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Keijo Montonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.