Valtuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 21.2.2020 ja Puumala-lehdessä 26.2.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 21.2.2020.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Esa Karjalainen, Elisa Lempiäinen ja Erkki Luukkonen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Pirkko Ihanamäki ja Allan Mäkelä.
Todettiin, että nimehuudossa oli paikalla 18 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.