Valtuusto, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite kylille tapahtuvista kuulemis- ja tiedotustilaisuuksista (lisäpykälä)

Kuvaus

Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Pentti Lautala antoi kunnanvaltuuston puheenjohtajalle Kokoomuksen valtuustoryhmän kirjallisen aloitteen. Aloite on liitteenä.

Päätösehdotus

Valtuusto päättää merkitä aloitteen pöytäkirjaan ja lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.