Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tietotilinpäätös vuodelta 2019

PuuDno-2020-9

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi
Anne Valtonen, anne.valtonen@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunnan tietotilinpäätös laaditaan osana tilinpäätöstä ja sen tarkoitus on kuvata ja arvioida tietosuojan ja tietoturvan tilannetta Puumalan kunnassa. Se toimii sisäisen ja ulkoisen valvonnan raporttina, johdon työvälineenä sekä luottamuksen osoituksena rekisteröityjen ja sidosryhmien suuntaan. Tietotilinpäätöksellä vastataan EU Yleinen tietosuoja-asetuksen osoitusvelvollisuuteen.

Puumalan kunnan organisaatiossa noudatetaan valtuuston helmikuussa 2017 hyväksymää tietoturvapolitiikkaa sisältäen tietoturvan ja siinä kuvattua tietosuojan organisaatiorakennetta. Tietosuojan koordinointi ja kehittäminen toteutuvat alueellisessa ja Puumalan kunnan omassa tietosuojatyöryhmässä.

Tietotilinpäätöksen laatimisesta on vastannut hallintopäällikkö Annakaisa Arilahti ja ICT-tuki Anne Valtonen ja se on käsitelty Puumalan kunnan tietosuojatyöryhmässä.

Tietotilinpäätös 2019 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan päätösehdotuksen:

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan tietotilinpäätöksen vuodelta 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan tietotilinpäätöksen vuodelta 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.