Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on julkaistu yleisessä tietoverkossa (kunnan internetsivuilla) 16.6.2020 ja Puumala-lehdessä 17.6.2020.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja niille joilla on läsnäolo-oikeus sähköpostilla sekä osalle valtuutetuista postitse 16.6.2020.

Valtuuston kokousta voi seurata sähköisesti osoitteessa: www.puumala.fi/valtuustolive/

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutettu Heikki Hupli oli ilmoittanut esteestä osallistua valtuuston kokoukseen. Hänen varajäsenekseen oli kutsuttu Sakari Niemi.
Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 19 varsinaista valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen esitti, että valtuusto päättäisi lisäpykälänä antaa julkilausuman koskien kaivostoimintaa.
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta asian ottamista käsittelyyn, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsusssa. Päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi yhdellä lisäpykälällä. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.