Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 "Kaivostoiminta liian suuri uhka Saimaan matkailuelinkeinolle sekä luonto- ja virkistysarvoille" (lisäpykälä)

Kuvaus

Kuntalain 95 §:n mukaisesti "jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti".

 

Päätösehdotus

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautonen esitti valtuutetuille ehdotuksen Puumalan kunnanvaltuuston julkilausumaksi:

Kaivostominta liian suuri uhka Saimaan matkailuelinkeinolle sekä luonto- ja virkistysarvoille

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on 4.6.2020 hyväksynyt malminetsinnän varausilmoituksen Partalansaarelle, Puumalan ja Sulkavan kuntien alueella. Alueelta on mahdollisesti määrä etsiä grafiittia.

Puumalan kunta on vuonna 2019 allekirjoittanut Järvi-Suomen peruskirjan ja sitoutunut turvaamaan alueen puhtauden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden myös tuleville sukupolville. Saimaa, rauha ja puhtaus ovat Puumalan menestyksen ja strategian avaintekijöitä, ja tämä vahvuus on korostunut menneenä poikkeuksellisena keväänä. 

Kaivostoiminnasta aiheutuvat vesistö-, ilmanlaatu- ja meluvaikutukset eivät ole yhteensovitettavissa alueelle, jossa on runsaasti hajallaan olevaa loma- ja vakituista asumista sekä siihen tukeutuvaa matkailutoimintaa.

Vaikka varausilmoitus tai malminetsintä eivät itsessään tarkoita vielä kaivostoiminnan käynnistymistä tai edes suunnittelemista, niin Puumalan kunta toteaa jo nyt, että se suhtautuu kaivostoimintaan ja sen aiheuttamiin ympäristöriskeihin erittäin kriittisesti ja tulee omassa toiminnassaan puolustamaan kansalaisille perustuslain 20 § turvattua oikeutta terveeseen elinympäristöön.

 

Keskustelun kuluessa valtuutetut Paavo Kyhyräinen ja Olavi Kietäväinen kannattivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Harri Kautosen tekemää ehdotusta Puumalan kunnanvaltuuston julkilausumaksi. 

Päätös

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Harri Kautosen ehdotuksen kunnanvaltuuston julkilausumaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.