Valtuusto, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Henkilöstöraportti vuodelta 2019

PuuDno-2020-10

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mervi Hämäläinen, toimistosihteeri, mervi.hamalainen@puumala.fi
Anne Julin, palvelujohtaja, anne.julin@puumala.fi
Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi
Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Tilinpäätöksen yhteydessä laaditaan vuosittain erillinen henkilöstöraportti, jossa selvitetään yksityiskohtaisemmin henkilöstöön liittyviä asioita.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin 17.3.2020 kokouksessaan.

Henkilöstöraportti on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Matias Hilden, kunnanjohtaja, matias.hilden@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää tehdä valtuustolle seuraavan yhteistyötoimikunnan päätösehdotuksen:

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.