Valtuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

Valtuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa keskiviikkona 21.2.2018 ja se on nähtävänä yhteispalvelupisteessä torstaina 22.2.2018 sekä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätösehdotus

Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Minna Korhonen ja Laura Pitkonen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.