Valtuusto, kokous 19.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Annakaisa Arilahti, hallintopäällikkö, annakaisa.arilahti@puumala.fi

Kuvaus

1. Puumalan kunnan palveluista tehdyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Raportti on oheismateriaalina.

2. Suomen Kuntaliiton valtuuskunta toimikaudelle 2018 -​ 2021. Vahvistettu vaalitulos oheismateriaalina.

 

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee em. asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.