Valtuusto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Puumalan kunnan lainaosuuden maksaminen As Oy Puumalantorin käyttövesisaneerausurakassa

PuuDno-2023-94

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kuvaus

Puumalan kunta omistaa osoitteessa Keskustie 8 osakehuoneiston Asunto Osakeyhtiö Puumalantorista (Y-tunnus 0166445-8).  Tiloissa toimii kirjastopalvelut.

Asunto-osakeyhtiö on toteuttanut kiinteistöön käyttövesiputkiston uusimisen, jonka kustannus oli noin 160 000 euroa. Remontin yhteydessä on myös tasapainotettu ilmanvaihtoa. Asunto-osakeyhtiö on nostanut remonttia varten 190 000 euron lainan OP Suur-Savolta. Puumalan kunnan osuus laina-ajan alussa on 44 912,64 euroa. Tarkemmat tiedot lainasta ja hankinnasta oheismateriaalissa.

Lainaa on mahdollista maksaa rahoitusvastikkeen kautta, mikä kunnan osakeomistuksella tarkoittaa 442,29 e / kk.

Huomioiden korkotilanteen sekä kunnan kassavarat, olisi taloudellisesti perusteltua, että kunta maksaa oman lainaosuutensa.

Kustannus kohdennetaan käyttötalouteen menon kertaluonteisuuden vuoksi ja siksi, ettei osakkeeseen tehdä remontin myötä arvonkorotusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Niina Kuuva, kunnanjohtaja, niina.kuuva@puumala.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1. valtuusto myöntää 45 000 euron lisämäärärahan selostusosassa mainitun lainaosuuden maksamiseen. Kustannus kohdennetaan käyttötalouden puolelle kustannuspaikalle 7411 / kirjasto. 

2. valtuusto päättää, että Puumalan kunta maksaa oman lainaosuutensa Asunto Osakeyhtiö Puumalantorin lainasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää 

1. myöntää 45 000 euron lisämäärärahan selostusosassa mainitun lainaosuuden maksamiseen. Kustannus kohdennetaan käyttötalouden puolelle kustannuspaikalle 7411 / kirjasto. 

2. että Puumalan kunta maksaa oman lainaosuutensa Asunto Osakeyhtiö Puumalantorin lainasta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.