Valtuusto, kokous 18.9.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Kunnanvaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan hallintotoimistossa 20.9.2023 ja se on nähtävänä Kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.

Päätös

Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Paavo Kyhyräinen ja Keijo Montonen.